darewit Inkubatory do jaj animar terrarystyka Poid?a, karmid?a, inkubatory, siatki
(zwierz?ta, og?oszenia)
Og?oszenia, zwierz?ta,Problem z gryzoniami

gryzonie, myszy, szczury, JESIEŃ jest okresem, w którym gryzonie z uwagi na obniżenie temperatury powietrzai zmniejszającą się ilość pożywienia zaczynają wędrować z polnych miedz w okolice ludzkich domów. Dotyczy to zarówno nornic i norników niszczących nasze ogródki i warzywniki jak i myszy i szczurów, które ukrywają się w zabudowaniach.


TE NAJUCIĄŻLIWSZE

Szczury i myszy należą do najuciążliwszych szkodników i jeśli zasiedlą już pomieszczenia to potrafią spowodować duże straty głównie wynikające z bezpośredniego niszczenia produktów żywnościowych oraz sadzonek roślin. Spożyta przez gryzonie żywność stanowi niewielką część w stosunku do żywności, która zostaje zniszczona podczas ich żerowania. Oprócz nadgryzania owoców, warzyw czy ziarna myszy i szczury potrafią w żywności zakładać swoje gniazda i pozostawiać odchody, w których znajduje się wiele chorobotwórczych zarazków. Cholera, dur brzuszny, dury rzekome, żółtaczka zakaźna, włośnica i wiele innych chorób powodowanych jest przez patogeny lub pasożyty, których nosicielami są głównie szczury i myszy. Ponadto gryzonie ugniatają, depczą i rozsypują pokarm powodując jego znaczne ubytki lub też jego mieszanie. Myszy, a w szczególności szczury, mogą ponadto przegryzać tekturę, drewno, cienkie blachy, osłony z miękkich metali, rury ołowiane, wszelkiego rodzaju maty i worki. Skutkuje to pękaniem nadgryzionych worków podczas ładowania, krótkimi spięciami w wyniku uszkodzenia przewodów elektrycznych, zawalaniem się podgryzionych stropów w spichrzach, czy magazynach, a nawet całych budynków na skutek uszkodzenia fundamentów.
W Polsce występują dwa gatunki szczurów – śniady i wędrowny. Długość ciała szczura śniadego wynosi do 24 cm, a wędrownego do 30 cm. Ubarwienie szczura śniadego jest zmienne. Można spotkać zwierzę o grzbiecie popielatoszarym, szarobrunatnym lub niekiedy czarnym. Z kolei strona grzbietowa szczura wędrownego jest brązowo-szara, brązowa lub szaro-żółta, ale zdarzają się także osobniki prawie zupełnie czarne. Obydwa gatunki szczurów żyją w bliskim sąsiedztwie człowieka. Szczur śniady zakłada gniazda w górnych, suchych częściach zabudowań gospodarczych (strychy, stodoły), młynach, magazynach zbóż. Z kolei szczur wędrowny chętnie zasiedla pomieszczenia piwnic i kanały kanalizacyjne. Ponadto drąży otwory pod fundamentami, na wysypiskach śmieci, w stodołach zakładając gniazda pod budynkami lub w ich okolicy. W sprzyjających warunkach rozród szczurów trwa cały rok. Samica wydaje na świat, po ciąży trwającej 20-24 dni nawet do 16 młodych. Już po 3-6 miesiącach młode osobniki mogą się rozmnażać. Z kolei mysz domowa, osiąga zaledwie kilka centymetrów długości, szare ubarwienie ciała i preferuje podobnie jak szczur śniady miejsca suche i ciepłe. Spotyka się ją dużo częściej w mieszkaniach, strychach i w stodołach niż jakikolwiek gatunek szczura.


gryszonie, myszy w domu, ZAPOBIEGAĆ ZASIEDLANIU

W ograniczaniu populacji gryzoni w naszych zabudowaniach ważną rolę odgrywają zabiegi profilaktyczne polegające na uniemożliwieniu im dostępu do przechowywanej żywności i wody. Należy pamiętać, aby śmietniki były szczelne, a kompostowniki stale przykryte. Zwierzęta gospodarskie powinny być karmione tylko w ciągu dnia, a pokarm powinien być w całości wyjedzony. Najlepszym rozwiązaniem jest czyszczenie koryt i naczyń po skarmieniu zwierząt. Wszystkie magazyny, gdzie przechowywana jest żywność muszą mieć murowaną podłogę, która uniemożliwi drążenie nor. Zaleca się, aby wszystkie drewniane progi, futryny i drzwi 30 cm od dołu były obite cienka blachą. Uchroni to je przed gniciem i uniemożliwi gryzoniom wejście do środka. Należy zabezpieczyć otwory wietrzne i okna piwniczne siatkami o oczkach 1,5?x?1,5 cm, z drutu odpornego na przegryzanie przez gryzonie. Należy także zlikwidować trudno dostępne dla człowieka przestrzenie podpodłogowe, w których szczury mogą się spokojnie gnieździć. Należy także zabezpieczyć miejsca przechodzenia rur w ścianach i podłogach: przewody wodne, kanalizacyjne. Między nimi nie powinno być wolnych przestrzeni. Z kolei przewody elektryczne powinny być osłonięte blachą lub siatką drucianą. Otwory ściekowe i studzienki kanalizacyjne powinny być zabezpieczone kratami żelaznymi.(...)
(...)

METODY DERATYZACYJNE
(...)

tekst i zdjęcia: dr Radosław Kożuszekcały artykuł jest opublikowany w najnowszym, listopadowym numerze f&f – 11/2018 (238)
szukaj w kioskach, empikach lub zamów prenumeratę
STRONA GŁÓWNA


Wydawnictwo Fauna&Flora Adres: 45-061 Opole ul. Katowicka 55. Tel. 77/402-54-32. Tel./fax: 77/402-54-31. e-mail:redakcja@faunaflora.com.pl
Redakcja gazety: zespół. Redaktor naczelny: Marek Orel, te. +48 608 527 988. Redaktor techniczny: Janusz Wach, tel. +48 606 930 559. Korekta: Iwona Stefaniak.