darewit Inkubatory do jaj animar terrarystyka Poid?a, karmid?a, inkubatory, siatki
(zwierz?ta, og?oszenia)
Og?oszenia, zwierz?ta,kura

Kura augsburska

- rzadka, ozdobna i użytkowa


Obecnie istnieje nieprzebrana różnorodność ras kur. Niektóre z nich z racji ciekawego upierzenia i innych cech pokrojowych, które zjednują im sympatie hodowców zaliczane są do ras ozdobnych. Inne traktowane są wyłącznie jako użytkowe dostarczające jaj i mięsa. Istnieją także rasy, które mogą spełniać oba wymogi, to znaczy posiadać walory ozdobne, ale także dostarczać pewnych ilości produktów takich jak jaja. Wiele osób zainteresowanych hodowlą kur poszukuje ras rzadkich i unikalnych, co po części powodowane jest chęcią posiadania rzadkiej rasy, ale często także jej ocaleniem. W dobie intensywnej produkcji drobiarskiej wiele ras kur znalazło się na skraju zagłady, a ich niewielkie populacje przetrwały tylko dzięki hodowcom pasjonatom. To dzięki ich inwencji udało się ochronić wiele lokalnych ras przed ich bezpowrotnym wyginięciem. Jedną z takich ras jest kura augsburska. Wśród dość licznie występujących ras kur w polskich hodowlach, często z bardzo odległych rejonów świata jest rasa augsburska wyhodowana na terenie Bawarii u naszych zachodnich sąsiadów. Warto przybliżyć charakterystykę i historię tej rasy wśród polskich hodowców, aby zaznajomić ich ze specyficznymi cechami tej rasy i jej walorami.


HISTORIA

kura augsburska Swoje powstanie kura augsburska zawdzięcza Julius’owi Meyer, który był producentem ceraty mieszkającym w Haunstetten koło Augsburga w 1870 roku. To on wytworzył rasę kur z tak zwanym podwójnym grzebieniem, który rozprzestrzenił się w południowym Schwarzwaldzie, w regionie Augsburga i w dalszej bawarskiej Szwabi. Protoplastami rasy były pochodzące z Francji la fleche oraz pochodzące z Włoch lamotta. Celem było uzyskanie rasy kur jak najlepiej przystosowanej do warunków klimatycznych Bawarii, a jednocześnie o dobrej nieśności i umięśnieniu, które miały być rasą ogólnoużytkową. Po ras pierwszy w literaturze kury augsburskie zostały opisane w 1885 roku przez Jean Bungartz w książce „Neue Hühnerrassen”. Pracę hodowlaną kontynuowano, najbardziej zaangażowanym hodowcom rasy po 1945 roku był Hans Suttner z Augsburga. Kura augsburska uważana jest za jedyną rasę wyhodowaną na terenie Bawarii i z tego względu jest ona cenna dla tego regionu jak również dla narodu niemieckiego jako część dziedzictwa kulturowego oraz hodowlanego. Do 1960 roku rasa nadal przeżywała swój okres świetności i była szeroko rozpowszechniona zarówno w ojczystym kraju jak i poza jego granicami. Dobre jak na ówczesny okres cechy użytkowe, a jednocześnie oryginalny wygląd zjednywały rasie augsburskiej wielu zwolenników. Dobra passa nie trwała jednak bardzo długo. W momencie kiedy rozpoczęła się intensywna hodowla drobiu i promowanie wysokoprodukcyjnych mieszańców, kury augsburskie były przez nie wypierane. Wchodząc w XXI wiek, a więc na początku lat dwutysięcznych rasa znalazła się na skraju zagłady z powodu spadku jej liczebności. W 2000 roku odnaleziono kilka nielicznych stad, które łącznie liczyły zaledwie 24 koguty i 112 samic. Były to ptaki reprezentujące wyłącznie czarną odmianę barwną. Popularną odmianę niebieską uznano początkowo za wymarłą i skoncentrowano się na powiększaniu populacji odmiany czarnej. Przełomem było odnalezienie kur augsburskich w odmianie niebieskiej na terenie Mongolii (...)

(...)

CHARAKTERYSTYKA
(...)

PRZEZNACZENIE
(...)

tekst:
mgr inż. Marcin Różewicz, Instytut Bioinżynierii i Hodowli Zwierząt, UPH Siedlcecały artykuł jest opublikowany w najnowszym, marcowym numerze f&f – 03/2018 (230)
szukaj w kioskach, empikach lub zamów prenumeratę


STRONA GŁÓWNA


Wydawnictwo Fauna&Flora Adres: 45-061 Opole ul. Katowicka 55. Tel. 77/402-54-32. Tel./fax: 77/402-54-31. e-mail:redakcja@faunaflora.com.pl
Redakcja gazety: zespół. Redaktor naczelny: Marek Orel, te. +48 608 527 988. Redaktor techniczny: Janusz Wach, tel. +48 606 930 559. Korekta: Iwona Stefaniak.