(4kB)
Bażant, bażanty Bażant złocisty, bażant diamentowy"fauna&flora" Październik 10/2020 (261)
Numer październikowy

Co z faktem gdy mój ptak nie jest piękny? (2)Autorzy:
mgr inż. Damian Bień2,
mgr inż. Joanna Piotruk2,
mgr inż. Arkadiusz Matuszewski1,
dr hab. Monika Łukasiewicz1,2
1Instytut Nauk o Zwierzętach SGGW, 2Koło Naukowe Aves SGGW
"fauna&flora" Wrzesień 09/2020 (260)
Numer wrześniowy

Co z faktem gdy mój ptak nie jest piękny? (1)Autorzy:
mgr inż. Damian Bień2,
mgr inż. Joanna Piotruk2,
mgr inż. Arkadiusz Matuszewski1,
dr hab. Monika Łukasiewicz1,2
1Instytut Nauk o Zwierzętach SGGW, 2Koło Naukowe Aves SGGW
"fauna&flora" Maj 05/2018 (232)
Numer majowy

Z cyklu rzadkie w europejskich hodowlach
Aleksandretta krótkosterna (Psittacula eques)Autor:
mgr inż. Tomasz Doroń
Wydawnictwo Fauna&Flora Adres: 45-061 Opole ul. Katowicka 55. Tel. 77/403-99-11, e-mail:redakcja@faunaflora.com.pl
Redakcja gazety: zespół. Redaktor naczelny: Marek Orel, mobil 606 527 988. Sekretarz redakcji: Janusz Wach, mobil 606 930 559. Korekta: Iwona Stefaniak.
Webmaster vono @ op.pl