Warning: main(../php/logo.html) [function.main]: failed to open stream: No such file or directory in /home/orelwach/public_html/archiwum/2012/kwiecien/teraz1.php on line 10

Warning: main(../php/logo.html) [function.main]: failed to open stream: No such file or directory in /home/orelwach/public_html/archiwum/2012/kwiecien/teraz1.php on line 10

Warning: main(../php/logo.html) [function.main]: failed to open stream: No such file or directory in /home/orelwach/public_html/archiwum/2012/kwiecien/teraz1.php on line 10

Warning: main() [function.include]: Failed opening '../php/logo.html' for inclusion (include_path='/usr/local/php4/lib/php:.:/usr/lib/php:/usr/local/lib/php:/usr/local/lib/php/PEAR') in /home/orelwach/public_html/archiwum/2012/kwiecien/teraz1.php on line 10

Gołębie typu mięsnego- wrocławski wystawowy
gołębie
Bardzo dużym zainteresowaniem cieszy się w Polsce amatorska hodowla ciężkich ras opasowych typu mięsnego. Z reguły są to niewielkie przydomowe hodowle ukierunkowane raczej na zaspokajanie doznań estetycznych, w tym przypadku drugorzędnym jest cel kulinarny. Natomiast w niektórych krajach zachodnich (Włochy, Francja) oraz w USA istnieją wielkie fermy prowadzące hodowlę i tucz gołębi na skalę przemysłową. U nas w kraju tego typu przemysłowe hodowle nie mają tradycji, a mięso gołębi konsumowane jest raczej okazjonalnie. Co prawda w ostatnich latach podejmowane były próby hodowli gołębi ras mięsnych na skalę przemysłową, ale chyba nie zakończyły się one sukcesem ekonomicznym.
Przy okazji chciałbym przestrzec przed bezkrytycznym czerpaniem wzorów z działających w Europie ferm gołębich; to zupełnie inny rynek, inne tradycje kulinarne inny i zazwyczaj bogaty konsument. Tamte doświadczenia nie dają się w prosty sposób przełożyć na nasze warunki rynkowe i klimatyczne.
I tutaj pojawia się pytanie, jakie czynniki decydują o powodzeniu hodowli gołębi ras mięsnych na skalę przemysłową? Odpowiedź na pytanie nie jest prosta i wymaga dobrej znajomości rynku konsumenckiego oraz sporej wiedzy z dziedziny marketingu, zarządzania i ekonomii.
Jak powszechnie wiadomo każda działalność gospodarcza nastawiona jest na osiągnięcie maksymalnego zysku i te same reguły odnoszą się do fermy gołębi, która swojemu właścicielowi powinna zapewnić godziwe źródło dochodu.
Działania marketingowe należy rozpocząć z dużym wyprzedzeniem, jeszcze przed podjęciem decyzji o założeniu fermy gołębi. Badania takie są raczej kosztowne i obejmują; określenie potrzeb rynkowych, przewidywaną wielkość produkcji oraz wiele innych zagadnień związanych z potencjalnym konsumentem i jego preferencjami kulinarnymi. Głównym celem działań marketingowych jest zaspokojenie potrzeb klientów poprzez dostarczenie im towaru odpowiedniej ilości i jakości w przystępnej i akceptowalnej cenie. Mając taką analizę rynku możemy podjąć trudną decyzję o budowie przemysłowej fermy tuczu gołębi. Tutaj z kolei zaczyna się pokonywanie kolejnych przeszkód z dziedziny prawa budowlanego, przepisów sanitarnych i ochrony środowiska. Następnie musimy zaplanować cały cykl produkcyjny; zakup materiału hodowlanego, budowę gołębników, sposób hodowli i tuczu młodych, uboju, pakowania, przechowywania, dystrybucji i sprzedaży gotowych tuszek. Bez względu na skalę przedsięwzięcia musimy bezwzględnie zadbać o szeroko pojęty dobrostan ptaków. Przy tego typu projekcie wskazane jest też odbycie praktyki na dużej fermie gołębi po to, aby z autopsji poznać wszystkie zagadnienia z zakresu hodowli i żywienia. Jak widać hodowla na dużą skalę wymaga ogromnej wiedzy, doświadczenia i własnych pieniędzy, gdyż wątpię aby banki udzielały kredytów na taki cel.


(...)

gołębie „W ostatnich kilku latach wykonano badania naukowe nad kształtowaniem się płodności, tempa wzrostu i wartości rzeźnej gołębi tej rasy. Badania przeprowadzili: Szmańko i wsp. (2001), Brzezińska (2006) i Zieleziński (2006). Nowicki i Pawlina (1999) opublikowali wyniki badań, których przedmiotem było określenie tempa wzrostu gołębi wrocławski mięsny. Wśród badanych ptaków znalazły się pisklęta pochodzące z lęgu pojedynczego, jak i z lęgu bliźniaczego. Uzyskane wyniki wykazały, że masa ciała gołębi pochodzących z lęgu pojedynczego do 21. dnia życia była nieistotnie wyższa. Natomiast w 28. dniu masa ciała u obu grup była praktycznie taka sama. Analizując dobowe przyrosty wszystkich badanych ptaków, udowodniono, że są one najkorzystniejsze do 28. dnia życia. Nie stwierdzono istotnych różnic pomiędzy badanymi grupami w zakresie przyrostów dobowych, jak i masy ciała w okresie od wyklucia do 28. dnia życia. Wyniki pokazały, że nieuzasadnione jest eliminowanie z lęgu jednego z dwóch jaj. Również badania przeprowadzone przez Brzezińską (2006) potwierdziły wyniki Nowickiego i Pawliny (1999), że nie jest uzasadnione usuwanie z gniazda jednego z jaj.
Autorka uzyskała także wyniki wskazujące, że przyrosty gołębi tej rasy do 28. dnia życia były większe niż gołębi badanych w 1999 roku. Świadczyło to o skuteczności selekcji w kierunku poprawy cech mięsnych.
Do tej pory nie przeprowadzono badań nad kształtowaniem się wzrostu gołębi rasy wrocławski mięsny w zależności od płci. Celem więc badań była analiza wzrostu gołębi obu płci tej rasy w okresie od wyklucia się do 24. tygodnia życia.

(...)

WYNIKI I ICH OMÓWIENIE

Wartości średnie i odchylenia standardowe masy ciała wszystkich badanych gołębi podano w tabeli 1. Uzyskane średnie wartości masy ciała wszystkich badanych gołębi w wieku 7 dni (231 g), 14 dni (417 g), 21 dni (491 g), 28 dni (524 g) wskazują, że od czasu konsolidacji rasy (Nowicki i Pawlina 1999) masa ich ciała w wieku 7 dni nie uległa zmianie. W wieku 14 i 21 dni zwiększyła się odpowiednio o 34 i 17 g, natomiast w wieku 28 dni zmniejszyła się tylko o 13 g. Badania przeprowadzone w późniejszych latach (Zieleziński 2006; Brzezińska 2006) wskazują, że od roku 2001 średnia masa ciała w 28. dniu życia systematycznie zmniejszała się - z 585 g (Zieleziński 2006) do 524 g (badania własne). Zaobserwowany spadek masy ciała w ciągu 4 lat wynika z braku prowadzenia selekcji na zwiększenie masy ciała w badanym stadzie.
Faworyzowane są więc osobniki lżejsze, mające cechy korzystne dla przetrwania w warunkach naturalnych (gołębie o mniejszej masie ciała są bardziej nieśne i nie tłuką jaj). Jest to jednak niekorzystne z uwagi na to, że gołębie ras mięsnych w wieku 4 tygodni przeznaczane są na ubój i mniejsza masa ciała oznacza mniejszą masę tuszki przeznaczonej do konsumpcji.
Wartości średnie masy ciała w wieku 24 tygodni życia gołębi wyniosły 603 g (tab.1). Zieleziński (2006) we wcześniejszych badaniach stwierdził, że masa ciała w wieku 24 tygodni wyniosła 694 g. Niestety, nie można porównać wartości średniej masy ciała w wieku 8 i 16 tygodni z innymi badaniami, ponieważ w piśmiennictwie brak jest danych, jak masa ciała kształtowała się w tym wieku.

(...)tekst i zdjęcia: Zbigniew Gilarski
cały artykuł jest opublikowany w najnowszym, marcowym wydaniu f&f, nr 04 / 2012 (159)
STRONA GŁÓWNA


Warning: main(../php/stopka.html) [function.main]: failed to open stream: No such file or directory in /home/orelwach/public_html/archiwum/2012/kwiecien/teraz1.php on line 59

Warning: main(../php/stopka.html) [function.main]: failed to open stream: No such file or directory in /home/orelwach/public_html/archiwum/2012/kwiecien/teraz1.php on line 59

Warning: main(../php/stopka.html) [function.main]: failed to open stream: No such file or directory in /home/orelwach/public_html/archiwum/2012/kwiecien/teraz1.php on line 59

Warning: main() [function.include]: Failed opening '../php/stopka.html' for inclusion (include_path='/usr/local/php4/lib/php:.:/usr/lib/php:/usr/local/lib/php:/usr/local/lib/php/PEAR') in /home/orelwach/public_html/archiwum/2012/kwiecien/teraz1.php on line 59